سیستم های آلومینیوم

سیستم لولایی

Nami 62,70

_

به صورت ترمال بریک و برای درب و برای درب و پنجره های لولایی دوحالته طراحی شده است و با ضریب انتقال حرارت 96/1 تا 9/2 برای کلیه مناطق آب و هوایی می تواند به کاهش قابل توجه مصرف انژی منجر شود ، ضخامت شیشه ها در این سیستم از 6سانتی متر تا 36 میلی متر قابل اجرا می باشد.

نشیمنگاه پروفیل 60 میلی متر و ارتفاع پروفیل همراه با تاب بازشو معادل 97 میلی متر می باشد.

سیستم کشویی سری

Nami 97,152 

_

سیستم فوق به صورت دوریل و سه ریل بوده و قابلیت نصب یراق آلات هم به صورت کشویی و هم بصورت لیفت اسلاید را دارا می باشد.

نشیمنگاه پروفیل ها به ضخامت 97 و 152 میلی متر می باشد.

سیستم لولایی

Nami 62,70

_

به صورت ترمال بریک و برای درب و برای درب و پنجره های لولایی دوحالته طراحی شده است و با ضریب انتقال حرارت 96/1 تا 9/2 برای کلیه مناطق آب و هوایی می تواند به کاهش قابل توجه مصرف انژی منجر شود ، ضخامت شیشه ها در این سیستم از 6سانتی متر تا 36 میلی متر قابل اجرا می باشد.

نشیمنگاه پروفیل 60 میلی متر و ارتفاع پروفیل همراه با تاب بازشو معادل 97 میلی متر می باشد.

سیستم کشویی سری

Nami 97,152 

_

سیستم فوق به صورت دوریل و سه ریل بوده و قابلیت نصب یراق آلات هم به صورت کشویی و هم بصورت لیفت اسلاید را دارا می باشد.

نشیمنگاه پروفیل ها به ضخامت 97 و 152 میلی متر می باشد.

سیستم لیفت اسلاید

Nami 130,137,142

_

سیستم لیفت اسلاید یک سیستم کشویی با مکانیزم بلند شدن لنگه به مقدار حدود 8 میلیمتر از محل استقرار در حالت قفل و سپس حرکت روی ریل می باشد که باعث هوابندی کامل پنجره می شود. در این سیستم یراق آلات 300 و 400 کیلویی برای هر لنگه قابل نصب می باشد. پروفیل فریم ها به دو صورت دوریل و مونوریل با نشیمنگاه های 130 و 137 و 114 میلی متر قابل اجرا می باشد.

پنجره ها در این سیستم به صورت دو، سه و چهار لنگه قابل اجرا می باشد. در ضمن تنها پروفیل مونوریل در کشور می باشد که ریل متحرک از داخل باز می شود.

سیستم نما

( کرتین وال و فیس کپ)

_

در سیستم فوق کلیه طراحی نما و اجرا شامل نقشه برداری ، زیر سازی ، استراکچر و  نصب لانل ها و شیشه ها به دو صورت کرتین وال و فیس کپ توسط تیم اجرایی شرکت انجام می گیرد.

ابعاد لامل ها افقی و عمودی با توجه به محاسبات انجام گرفته متغیر می باشد.

پروفیل های باز شو در این سیستم هم بصورت مخفی (هیدن) داخل بازشو و هم بصورت بیرون بازشو قابل اجرا می باشد.

سیستم لیفت اسلاید

Nami 130,137,142

_

سیستم لیفت اسلاید یک سیستم کشویی با مکانیزم بلند شدن لنگه به مقدار حدود 8 میلیمتر از محل استقرار در حالت قفل و سپس حرکت روی ریل می باشد که باعث هوابندی کامل پنجره می شود. در این سیستم یراق آلات 300 و 400 کیلویی برای هر لنگه قابل نصب می باشد. پروفیل فریم ها به دو صورت دوریل و مونوریل با نشیمنگاه های 130 و 137 و 114 میلی متر قابل اجرا می باشد.

پنجره ها در این سیستم به صورت دو، سه و چهار لنگه قابل اجرا می باشد. در ضمن تنها پروفیل مونوریل در کشور می باشد که ریل متحرک از داخل باز می شود.

سیستم نما

( کرتین وال و فیس کپ)

_

در سیستم فوق کلیه طراحی نما و اجرا شامل نقشه برداری ، زیر سازی ، استراکچر و  نصب لانل ها و شیشه ها به دو صورت کرتین وال و فیس کپ توسط تیم اجرایی شرکت انجام می گیرد.

ابعاد لامل ها افقی و عمودی با توجه به محاسبات انجام گرفته متغیر می باشد.

پروفیل های باز شو در این سیستم هم بصورت مخفی (هیدن) داخل بازشو و هم بصورت بیرون بازشو قابل اجرا می باشد.

خانه درباره ماتماس با ما