Grout 211/214/218

Grout 211/214/218
گروت پایه سیمانی منبسط شونده با مقاومت بالا (آماده مصرف)

این محصول، یک دوغاب آماده مصرف و منبسط شونده، بر پایه سيمان است که علاوه بر رواني بالا ،جمع شدگي (انقباض) خميري ناشي از دوغاب هاي سيماني را به خوبي جبران مي کند و مطابق با استاندارد ASTM C1107 مي باشد.


فواید : 

 • مقاومت اوليه و نهایي بسيار بالا
 • رواني خوب، قابل تنظيم و حالت خميري مناسب
 • پيوستگي مطلوب و عدم جداشدگي دانه بندي
 • مقاوم در برابر ارتعاش و ضربه
 • افزایش حجم کنترل شده ، بدون جمع شدگي (انقباض)
 • غير خورنده(بدون اثر سوء بر روي آهن و فولاد)
 • قابليت خودتراز بودن و درنتيجه از بين بردن اعمال بارهاي نقطه اي و تحمل بار بصورت گسترده
 • سهولت کاربرد و آساني اختلاط، (تنها نياز به افزودن آب دارد)

 

 

Grout 211/214/218
گروت پایه سیمانی منبسط شونده با مقاومت بالا (آماده مصرف)

این محصول، یک دوغاب آماده مصرف و منبسط شونده، بر پایه سيمان است که علاوه بر رواني بالا ،جمع شدگي (انقباض) خميري ناشي از دوغاب هاي سيماني را به خوبي جبران مي کند و مطابق با استاندارد ASTM C1107 مي باشد.


فواید : 

 • مقاومت اوليه و نهایي بسيار بالا
 • رواني خوب، قابل تنظيم و حالت خميري مناسب
 • پيوستگي مطلوب و عدم جداشدگي دانه بندي
 • مقاوم در برابر ارتعاش و ضربه
 • افزایش حجم کنترل شده ، بدون جمع شدگي (انقباض)
 • غير خورنده(بدون اثر سوء بر روي آهن و فولاد)
 • قابليت خودتراز بودن و درنتيجه از بين بردن اعمال بارهاي نقطه اي و تحمل بار بصورت گسترده
 • سهولت کاربرد و آساني اختلاط، (تنها نياز به افزودن آب دارد)

 

 

خانه درباره ماتماس با ما