Plasticizer-BV 40

Plasticizer-BV 40
روان کننده وکاهنده آب ، مناسب بتن ريزي هاي حجيم

اين ماده ، روان کننده وکاهنده آب ، با زمان گيرش عادي است که مناسب بتن ريزي هاي حجيم واستفاده در کارگاه هاي بتن آماده مي باشد. اين محصول مطابق با استاندارد ASTM C494 Type A واستاندارد ملي ايران به شماره2-2930 (بهمن 1392) جدول 2 مي باشد.


فواید

  • تأثيری در زمان گيرش بتن ندارد
  • کاهش جمع شدگي و خزش
  • بهبود ظاهری سطوح بتن
  • بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند
  • افزايش کارايي بتن ، بدون نياز به مصرف آب اضافي و در نتيجه افزايش مقاومت اوليه و نهايي

 

download 2

download 2

Plasticizer-BV 40
روان کننده وکاهنده آب ، مناسب بتن ريزي هاي حجيم

اين ماده ، روان کننده وکاهنده آب ، با زمان گيرش عادي است که مناسب بتن ريزي هاي حجيم واستفاده در کارگاه هاي بتن آماده مي باشد. اين محصول مطابق با استاندارد ASTM C494 Type A واستاندارد ملي ايران به شماره2-2930 (بهمن 1392) جدول 2 مي باشد.


فواید

  • تأثيری در زمان گيرش بتن ندارد
  • کاهش جمع شدگي و خزش
  • بهبود ظاهری سطوح بتن
  • بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند
  • افزايش کارايي بتن ، بدون نياز به مصرف آب اضافي و در نتيجه افزايش مقاومت اوليه و نهايي

 

خانه درباره ماتماس با ما