Top Seal 107

Top Seal 107
ملات آب بندی یک جزئی خاکستری رنگ ( آماده مصرف)

تاپ سیل 107، یک ملات آب بندی آماده مصرف است و ترکیبی از سیمان، افزودنیهای پلیمری مختلف و پرکننده های معدنی می باشد که تنها با افزودن آب به آن ، ملاتی با کیفیت و کارایی بالا و قابلیت آب بندی عالی به دست می آید.


فواید :

 • غیر سمی است
 • خاصیت آب بندی ، سادگی اختلاط و راحتی کاربرد
 • چسبندگی فوق العاده به سطوح
 • باعث خوردگی میلگردهای فولادی نمی شود. می توان بوسیله اسپری (پاشیدن) آنرا اجرا کرد.
 • با استفاده از مش های ویژه می تواند مسلح شود.
 • مقاومت عالی در برابر یخبندان و نمک های یخ زدا
 • روانی قابل تنظیم برای اجرا به روش دوغاب مالی
 • چنانچه بطور صحیح اجرا شود فاقد جمع شدگی و ترکهای ناشی از جمع شدگی در اثرخشک شدن می باشد.

Top Seal 107
ملات آب بندی یک جزئی خاکستری رنگ ( آماده مصرف)

تاپ سیل 107، یک ملات آب بندی آماده مصرف است و ترکیبی از سیمان، افزودنیهای پلیمری مختلف و پرکننده های معدنی می باشد که تنها با افزودن آب به آن ، ملاتی با کیفیت و کارایی بالا و قابلیت آب بندی عالی به دست می آید.


فواید :

 • غیر سمی است
 • خاصیت آب بندی ، سادگی اختلاط و راحتی کاربرد
 • چسبندگی فوق العاده به سطوح
 • باعث خوردگی میلگردهای فولادی نمی شود. می توان بوسیله اسپری (پاشیدن) آنرا اجرا کرد.
 • با استفاده از مش های ویژه می تواند مسلح شود.
 • مقاومت عالی در برابر یخبندان و نمک های یخ زدا
 • روانی قابل تنظیم برای اجرا به روش دوغاب مالی
 • چنانچه بطور صحیح اجرا شود فاقد جمع شدگی و ترکهای ناشی از جمع شدگی در اثرخشک شدن می باشد.
خانه درباره ماتماس با ما