Epoxy Dur-42

Epoxy Dur-42
گروت اپوكسي

تعریف :اپوكسي دور 42، یک گروت اپوكسي سه جزئي، فاقد حلال و خود ترازشونده( Self Level ) است. این محصول در سازه هایي كه مقاومتهای فشاری و به خصوص كششي و خمشي بسیار بالا مدنظر باشد مورد استفاده قرار مي گیرد.


فواید :

 • فاقد حلال
 • مقاومتهای مكانیكي بسیار بالا
 • سخت شدن بدون جمع شدگي
 • جریان پذیری مطلوب و خود تراز شونده
 • رواني بالا حتي در لایه های نازك
 • قابل اجرا بر روی لایه های سطوح مرطوب
 • چسبندگي فوق العاده به بتن، سنگ، فولاد، آلومینیوم، چوب، پلي استر و اپوكسي

 

Epoxy Dur-42
گروت اپوكسي

تعریف :اپوكسي دور 42، یک گروت اپوكسي سه جزئي، فاقد حلال و خود ترازشونده( Self Level ) است. این محصول در سازه هایي كه مقاومتهای فشاری و به خصوص كششي و خمشي بسیار بالا مدنظر باشد مورد استفاده قرار مي گیرد.


فواید :

 • فاقد حلال
 • مقاومتهای مكانیكي بسیار بالا
 • سخت شدن بدون جمع شدگي
 • جریان پذیری مطلوب و خود تراز شونده
 • رواني بالا حتي در لایه های نازك
 • قابل اجرا بر روی لایه های سطوح مرطوب
 • چسبندگي فوق العاده به بتن، سنگ، فولاد، آلومینیوم، چوب، پلي استر و اپوكسي

 

خانه درباره ماتماس با ما