Epoxy Dur-52

Epoxy Dur-52
رزین مخصوص تزریق با ویسکوزیته پایین

اپوکسی دور 52 یک محصول دو جزئی بر پایه اپوکسی و فاقد حلال است که به واسطه ویسکوزیتهپائینی که دارد ، رزین بسیار مناسبی برای تزریق می باشد.
این محصول مطابق با ASTM C881-78 Type 1 , Grade 1 Class B+C می باشد.


فواید:

 • مقاومت های مکانیکی و چسبندگی بالایی دارد.
 • در دماهای پایین نیز قابل استفاده است.
 • سخت شدن آن بدون جمع شدگی است.
 • سخت است ولی شکننده نیست.
 • ویسکوزیته خیلی پایینی دارد.
 • نیاز به حلال ندارد و برای محیط های خشک و مرطوب مناسب است

 

download 2

download 2

Epoxy Dur-52
رزین مخصوص تزریق با ویسکوزیته پایین

اپوکسی دور 52 یک محصول دو جزئی بر پایه اپوکسی و فاقد حلال است که به واسطه ویسکوزیتهپائینی که دارد ، رزین بسیار مناسبی برای تزریق می باشد.
این محصول مطابق با ASTM C881-78 Type 1 , Grade 1 Class B+C می باشد.


فواید:

 • مقاومت های مکانیکی و چسبندگی بالایی دارد.
 • در دماهای پایین نیز قابل استفاده است.
 • سخت شدن آن بدون جمع شدگی است.
 • سخت است ولی شکننده نیست.
 • ویسکوزیته خیلی پایینی دارد.
 • نیاز به حلال ندارد و برای محیط های خشک و مرطوب مناسب است

 

خانه درباره ماتماس با ما