Epoxy Dur-53

Epoxy Dur-53
رزین مخصوص تزریق

اپوكسي دور 53يك مايع بدون حلال و دوجزئي است كه تركیبي از رزين اپوكسي همراه با فیلر مخصوص مي باشد و برای استفاده در محیط مرطوب مورد استفاده قرار مي گیرد.


فواید:

  • سخت شدن بدون انقباض و جمع شدگي
  • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیايي
  • دانسیته بالای مواد ، انتقال آب را حتمي مي كند
  • مقاومت مكانیكي بالا حتي بعد از سخت شدن زير آب
  • چسبندگي عالي به لايه های سیماني در آب های نمك دار

 

دانلود کاتالوگ محصول

دانلود کاتالوگ محصول

Epoxy Dur-53
رزین مخصوص تزریق

اپوكسي دور 53يك مايع بدون حلال و دوجزئي است كه تركیبي از رزين اپوكسي همراه با فیلر مخصوص مي باشد و برای استفاده در محیط مرطوب مورد استفاده قرار مي گیرد.


فواید:

  • سخت شدن بدون انقباض و جمع شدگي
  • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیايي
  • دانسیته بالای مواد ، انتقال آب را حتمي مي كند
  • مقاومت مكانیكي بالا حتي بعد از سخت شدن زير آب
  • چسبندگي عالي به لايه های سیماني در آب های نمك دار

 

خانه درباره ماتماس با ما