Plasticizer-A750

Plasticizer-A750
افزودني روان کننده و کاهنده آب

اين ماده ، روان کننده ای مؤثر و با صرفه ، با زمان گيرش عادی است که مناسب بتن ريزی های حجيم و استفاده در کارگاه های بتن آماده مي باشد. اين محصول مطابق با استاندارد ASTM C494 Type Aو استاندارد ملي ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392) جدول 2 مي باشد.

فواید

  • تأثيری در زمان گيرش بتن ندارد
  • کاهش جمع شدگي و خزش
  • بهبود ظاهری سطوح بتن
  • بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند
  • افزايش کارايي بتن ، بدون نياز به مصرف آب اضافي و در نتيجه افزايش مقاومت اوليه و نهايي

download 2

download 2

Plasticizer-A750
افزودني روان کننده و کاهنده آب

اين ماده ، روان کننده ای مؤثر و با صرفه ، با زمان گيرش عادی است که مناسب بتن ريزی های حجيم و استفاده در کارگاه های بتن آماده مي باشد. اين محصول مطابق با استاندارد ASTM C494 Type Aو استاندارد ملي ايران به شماره 2-2930 (بهمن 1392) جدول 2 مي باشد.

فواید

  • تأثيری در زمان گيرش بتن ندارد
  • کاهش جمع شدگي و خزش
  • بهبود ظاهری سطوح بتن
  • بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند
  • افزايش کارايي بتن ، بدون نياز به مصرف آب اضافي و در نتيجه افزايش مقاومت اوليه و نهايي
خانه درباره ماتماس با ما